Văn phòng luật sư Vì Dân

Trưởng văn phòng: Tiến sĩ – Luật sư TRẦN ĐÌNH TRIỂN

Trụ sở chính: Số 30, Ngõ 221, Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Văn phòng: Số 78 Nguyễn Ngọc Doãn, Hà Nội

Hotline tư vấn: 0964.558.553

Trưởng văn phòng

Tiến sĩ – Luật sư Trần Đình Triển

Luật sư Trần Đình Triển, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hà Nội, là một trong những luật sư hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề, ông đã tham gia giải quyết nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp và được đánh giá cao bởi cả khách hàng và các đồng nghiệp trong ngành luật.

Luật sư Trần Đình Triển: Vụ Hồ Duy Hải cần nhìn thẳng sự thật để phán quyết

Quy định về diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Tây Ninh mới nhất hiện nay

Hiện, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, diện tích tối thiểu được phép tách thửa được thực hiện theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 26/4/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 8/5/2023. Vậy, quy định về diện tích tối thửa tách thửa đất đang áp dụng cụ thể thế nào?

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Tây Ninh 2023 là bao nhiêu?

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Tây Ninh 2023 là bao nhiêu? Hình minh họa

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND sẽ thay thế cho Quyết định 28/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

Điều kiện được phép tách thửa, hợp thửa đất tại Tây Ninh

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định này, Người sử dụng đất, diện tích đất tách thửa không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa, hợp thửa đất theo quy định tại Điều 3 thì được phép tách thửa, hợp thửa đất, cụ thể:

Điều 3. Các trường hợp không được phép tách thửa, hợp thửa đất

– Diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Thửa đất đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đất, đất có tài sản gắn liền với đất đang có tranh chấp về đất đai và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

– Đất, đất có tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn, kê biên theo quy định pháp luật.

– Đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật.

– Thửa đất đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được hoặc chưa được gia hạn thời hạn, tiếp tục sử dụng đất theo quy định.

– Tách thửa đất mà không thực hiện chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất.

– Không đảm bảo điều kiện hợp thửa được quy định tại Điều 5 của Quyết định này và không đảm bảo điều kiện tách thửa được quy định tại Điều 6 của Quyết định này.

– Người sử dụng đất vi phạm Luật Đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang xử lý hoặc xử phạt mà chưa chấp hành xong quyết định, trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định.

– Diện tích tách thửa, hợp thửa không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật.

-Diện tích đất còn lại sau tách thửa không bảo đảm diện tích tối thiểu đối với loại đất được phép tách thửa.

Diện tích, điều kiện cụ thể được phép tách thửa từng loại đất tại Tây Ninh

Theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND, điều kiện cụ thể tách thửa đất:

Tách thửa đối với đất ở tại đô thị (các phường, thị trấn)

– Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 19m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích của thửa đất tối thiểu là 45m2 và có một cạnh kích thước tối thiểu là 5m, trừ những thửa đất thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 19m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích của thửa đất tối thiểu là 36m2 và có một cạnh kích thước tối thiểu là 4m.

Tách thửa đối với đất ở tại nông thôn (các xã)

– Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 19m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích của thửa đất tối thiểu là 60m2 và có một cạnh kích thước tối thiểu là 5m;

– Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 19m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích của thửa đất tối thiểu là 50m2 và có một cạnh kích thước tối thiểu là 4m.

Tách thửa đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở)

– Diện tích và kích thước thửa đất: diện tích từ 100m2 trở lên không tính phần diện tích đất thuộc quy hoạch đường giao thông, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng kích thước không nhỏ hơn 5m.

Tách thửa đối với đất nông nghiệp

– Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách tại địa bàn thành phố Tây Ninh, các phường thuộc thị xã và thị trấn thuộc các huyện là 500m2; tại địa bàn các xã còn lại là 1.000m2.

Các trường hợp xem xét việc tách thửa, hợp thửa

Theo Quyết định mới này cho phép UBND cấp huyện xem xét việc tách thửa, hợp thửa các trường hợp cụ thể như:

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo;

– Hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn do bệnh hiểm nghèo, tai nạn đột xuất, sự kiện bất khả kháng hay cha mẹ tặng cho đất cho con (con ruột hoặc con nuôi được pháp luật thừa nhận), con tặng cho cha mẹ… nhưng không đảm bảo yêu cầu về điều kiện tách, hợp thửa.

UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý hiện trạng sử dụng đất, chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện nếu để xảy ra tình trạng san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép trên đất thuộc địa bàn quản lý.

Đặc biệt, cấp xã không thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch đối với các trường hợp tách thửa, hợp thửa đất không đúng về diện tích tối thiểu được tách thửa theo quyết định này.

Bài viết cùng chủ đề:

– Diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở Bình Dương là bao nhiêu?

– Diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Long An đang áp dụng hiện nay?

– Diện tích tối thiểu tách thửa đất tại Đồng Nai?

Các bài viết liên quan