Văn phòng luật sư Vì Dân

Trưởng văn phòng: Tiến sĩ – Luật sư TRẦN ĐÌNH TRIỂN

Trụ sở chính: Số 30, Ngõ 221, Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Văn phòng: Số 78 Nguyễn Ngọc Doãn, Hà Nội

Hotline tư vấn: 0964.558.553

Trưởng văn phòng

Tiến sĩ – Luật sư Trần Đình Triển

Luật sư Trần Đình Triển, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hà Nội, là một trong những luật sư hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề, ông đã tham gia giải quyết nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp và được đánh giá cao bởi cả khách hàng và các đồng nghiệp trong ngành luật.

Luật sư Trần Đình Triển: Vụ Hồ Duy Hải cần nhìn thẳng sự thật để phán quyết

Ngừng việc khi cách ly y tế có được trả lương?

Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn ra khá phức tạp trên nhiều tỉnh thành, đặc biệt tại các khu công nghiệp có số lượng công nhân và người lao động lớn. Một trong những băn khăn của người người lao động là: khi người lao động phải ngừng việc do dịch bệnh hoặc người lao động phải cách ly y tế có được hưởng lương không?

Cơ sở pháp lý

Theo quy định tại Điều 99, Bộ luật Lao động năm 2019 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định như sau:

Điều 99. Tiền lương ngừng việc

Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

 1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;
 2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;
 3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:
  1. Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;
  2. Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu”.

Người lao động ngừng việc để cách ly y tế không được hưởng lương

Nếu do lỗi của người lao động thì người lao động đó không được trả lương.

Người lao động ngừng việc để cách ly y tế được hưởng lương

 • Nếu do lỗi của người sử dụng lao động mà người lao động buộc phải đi cách ly y tế tập trung;
 • Người lao động ngừng việc do phải đi cách ly tập trung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Mức lương trả người lao động ngừng việc khi người lao động phải cách ly y tế

 • Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;
 • Nếu người lao động ngừng việc do phải cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì tiền lương trong thời gian ngừng việc sẽ do hai bên thỏa thuận nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;
 • Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Quy định về Mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Quy định Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp tại Điều 3 Nghị định 90/2019, cụ thể như sau:

 • Vùng I: 4,42 triệu đồng/tháng;
 • Vùng II: 3,92 triệu đồng/tháng;
 • Vùng III: 3,43 triệu đồng/tháng;
 • Vùng IV: 3,07 triệu đồng/tháng.

Các bài viết liên quan