Văn phòng luật sư Vì Dân

Trưởng văn phòng: Tiến sĩ – Luật sư TRẦN ĐÌNH TRIỂN

Trụ sở chính: Số 30, Ngõ 221, Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Văn phòng: Số 78 Nguyễn Ngọc Doãn, Hà Nội

Hotline tư vấn: 0964.558.553

Trưởng văn phòng

Tiến sĩ – Luật sư Trần Đình Triển

Luật sư Trần Đình Triển, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hà Nội, là một trong những luật sư hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề, ông đã tham gia giải quyết nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp và được đánh giá cao bởi cả khách hàng và các đồng nghiệp trong ngành luật.

Luật sư Trần Đình Triển: Vụ Hồ Duy Hải cần nhìn thẳng sự thật để phán quyết

Quy định tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người thế nào?

Tài sản của vợ chồng là tất cả những nguồn giá trị và quyền lợi mà vợ và chồng đồng sở hữu hoặc có liên quan trong quá trình hôn nhân. Điều này bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau, có thể được phân chia thành hai loại chính: tài sản chung và tài sản riêng. Tài sản chung của vợ chồng được biết đến là tài sản mà vợ chồng đồng sở hữu hoặc có quyền lợi trong thời kỳ hôn nhân. Điều này có thể bao gồm nhà ở, ôtô, tiết kiệm ngân hàng, đầu tư, thu nhập từ lao động, kinh doanh hoặc bất kỳ nguồn thu nhập nào thu được trong quá trình hôn nhân. Tài sản chung thường sẽ được chia đôi theo quy định pháp luật khi có sự ly hôn hoặc chấm dứt mối quan hệ hôn nhân. Quy định tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người thế nào?

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân là gì?

Trong thời kỳ hôn nhân, tài sản chung của vợ chồng là một phần quan trọng đồng hành với hành trình xây dựng và duy trì mối quan hệ. Đây là những nguồn giá trị và quyền lợi mà cả hai đối tác đóng góp và chia sẻ, tạo nên sự kết nối và trách nhiệm chung. Tài sản chung này bao gồm những điều tối quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, như nhà ở mà họ chung sống, ôtô và các phương tiện vận tải mà họ sử dụng để chia sẻ các chuyến hành trình, cũng như thu nhập từ lao động và các nguồn thu nhập khác mà cả hai cống hiến trong quá trình hôn nhân.

Theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng đặt ra những nguyên tắc quan trọng nhằm xác định và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên trong mối quan hệ hôn nhân.

Tài sản chung của vợ chồng bao gồm các phần quan trọng như tài sản do cả hai bên tạo ra, thu nhập từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Ngoài ra, quy định cũng liệt kê những trường hợp đặc biệt như tài sản được thừa kế chung, tặng cho chung, và tài sản mà vợ chồng đã thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn cũng được coi là tài sản chung, trừ khi có các trường hợp đặc biệt như thừa kế riêng, tặng riêng, hoặc thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản chung này thuộc sở hữu chung hợp nhất và được sử dụng để đảm bảo nhu cầu cơ bản của gia đình và thực hiện những nghĩa vụ chung của vợ chồng. Quy định này giúp tạo ra một cơ sở vững chắc để quản lý và sử dụng tài sản chung một cách công bằng và bền vững trong suốt quá trình hôn nhân.

Quy định tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người thế nào?

Trong trường hợp có tranh chấp và không có căn cứ để chứng minh rõ ràng là tài sản thuộc riêng của mỗi bên, tài sản đó sẽ được xem xét và coi là tài sản chung của vợ chồng. Điều này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình giải quyết tranh chấp tài sản, giữ cho quyền và nghĩa vụ của cả hai bên được đối xử một cách trung bình và hợp lý.

Mời bạn xem thêm: Thủ tục ly hôn đơn phương mất bao nhiêu tiền?

Nguyên tắc chia tài sản sau ly hôn như thế nào?

Chia tài sản sau ly hôn là quá trình xác định và phân phối tài sản chung của vợ chồng khi họ quyết định chấm dứt mối quan hệ hôn nhân thông qua việc ly hôn hoặc tách riêng. Quá trình này thường được điều chỉnh bởi các quy định và luật lệ hôn nhân và gia đình của mỗi quốc gia, và nó có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên tắc và quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật đó.

Theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, việc giải quyết tài sản trong mối quan hệ hôn nhân được thực hiện theo những nguyên tắc cụ thể nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của cả hai bên. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng được quy định theo luật định, quá trình giải quyết tài sản sẽ được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên. Trong trường hợp không thể thỏa thuận, việc giải quyết sẽ được Tòa án thực hiện theo các quy định chi tiết tại Điều 59 và các điều 60, 61, 62, 63, 64 của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Nếu chế độ tài sản được xác định thông qua thỏa thuận, quá trình giải quyết tài sản khi ly hôn sẽ tuân theo những điều khoản đã được thỏa thuận trước đó. Trong trường hợp thỏa thuận không đầy đủ hoặc rõ ràng, các quy định tương ứng tại Điều 59 và các điều 60, 61, 62, 63, 64 của Luật Hôn nhân và Gia đình sẽ được áp dụng để đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình giải quyết.

Đối với tài sản chung của vợ chồng, quy định rõ ràng cách chia đôi dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm hoàn cảnh gia đình và của vợ, chồng, công sức đóng góp của mỗi bên, bảo vệ lợi ích chính đáng trong sản xuất và kinh doanh, cũng như xem xét lỗi của mỗi bên trong việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của vợ chồng.

Tài sản chung sẽ được chia bằng hiện vật, và nếu không thể chia được bằng hiện vật, quy định chia theo giá trị sẽ được áp dụng. Điều này đảm bảo rằng mỗi bên sẽ nhận được phần tài sản xứng đáng và công bằng. Trong trường hợp một bên nhận được tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn, bên đó sẽ phải thanh toán phần chênh lệch cho bên kia.

Tài sản riêng của vợ hoặc chồng sẽ thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ khi đã có sự nhập vào tài sản chung theo quy định của luật. Các trường hợp sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng và tài sản chung sẽ được thanh toán dựa trên giá trị đóng góp của mỗi bên. Điều này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xác định quyền lợi và trách nhiệm của từng bên trong mối quan hệ hôn nhân.

Quy định tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người thế nào?

Quy định tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người thế nào?

Chia tài sản khi ly hôn là quá trình quyết định và phân phối tài sản chung của vợ chồng khi họ quyết định chấm dứt mối quan hệ hôn nhân thông qua việc ly hôn. Quá trình này nhằm xác định cách tài sản sẽ được phân chia giữa cả hai bên và thường dựa trên các quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về tài sản riêng của vợ chồng, tài sản riêng bao gồm những loại tài sản mà mỗi người mang theo trước khi kết hôn, tài sản thừa kế riêng, tặng riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được chia riêng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của luật, tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ chồng và tài sản khác thuộc sở hữu riêng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, có hai trường hợp xảy ra khi có tranh chấp về tài sản:

Trường hợp 1: Nếu người đứng tên tài sản có khả năng chứng minh được rằng đó là tài sản riêng của mình, theo các tiêu chí quy định tại Điều 43, thì tài sản đó sẽ được xem xét và coi là tài sản riêng của người đó. Điều này đặt ra một nguyên tắc quan trọng, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xác định đúng chủ sở hữu của tài sản.

Trường hợp 2: Ngược lại, nếu người đứng tên không thể chứng minh rõ ràng rằng đó là tài sản riêng của mình theo quy định, thì tài sản đó sẽ được coi là tài sản chung của vợ chồng. Nguyên tắc này giúp đảm bảo rằng tất cả các tài sản sẽ được xem xét một cách công bằng và theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi xác định được tính chất của tài sản (riêng hoặc chung), quy trình giải quyết khi ly hôn sẽ tuân theo nguyên tắc và quy định cụ thể được đề cập tại Điều 43 và các quy định liên quan của Luật Hôn nhân và Gia đình. Điều này nhằm đảm bảo rằng việc chia tài sản diễn ra một cách minh bạch, công bằng và đúng đắn, bảo vệ quyền lợi của cả hai bên trong mối quan hệ hôn nhân.

Thông tin liên hệ:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Quy định tài sản sau hôn nhân đứng tên 1 người thế nào?” Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý khác cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0964.558.553 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả

Mời bạn xem thêm bài viết:

  • Thủ tục giải chấp sổ đỏ mất bao lâu thời gian?
  • Thủ tục giải chấp sổ đỏ ngân hàng năm 2023
  • Giải chấp sổ đỏ là gì theo quy định năm 2023?

Câu hỏi thường gặp

Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là gì?

+ Vợ chồng tự thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung;
+ Vợ chồng yêu cầu tòa giải quyết chia tài sản chung của vợ chồng ( trong trường hợp vợ, chồng không thỏa thuận được).

Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là khi nào?

+ Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực tính từ ngày lập văn bản.
+ Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luât.

5/5 – (1 bình chọn)

Các bài viết liên quan