Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ sáu, 01.04.2011 GMT+7

VỤ ÔNG VŨ VĂN HIẾN - TGĐ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VN CÓ DẤU HIỆU THAM NHŨNG, CỐ Ý LÀM TRÁI, TRẢ THÙ NGƯỜI CHỐNG TIÊU CỰC

Vụ ông Vũ Văn Hiến - TGĐ Đài truyền hình VN có dấu hiệu tham nhũng, cố ý làm trái, trả thù người chống tiêu cực.


 

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=94
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com