Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ ba, 15.02.2011 GMT+7

Tòa án nhân dân Tối cao gửi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao giải quyết Vụ án ''mua dâm người chưa thành niên'' tại Hà Giang theo đúng thẩm quyền


Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=84
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com