Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ tư, 09.02.2011 GMT+7

6 ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quyết định phân công 6 ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.


Bộ Chính trị phân công các ủy viên tham gia Ban Bí thư Trung ương gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang - Thường trực Ban Bí thư, ông Lê Hồng Anh - phụ trách công tác nội chính, ông Tô Huy Rứa - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Ngô Văn Dụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Thế Huynh - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã bầu vào Ban Bí thư ông Ngô Xuân Lịch, ông Trương Hòa Bình, bà Hà Thị Khiết và bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI gồm 10 vị, bằng với khóa trước.

 

Theo TTXVN

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=72
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com