Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ năm, 04.09.2014 GMT+7

Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội


BT809 .TTT_09-2014-TT-BTTTT_20082014.DOC.signed.pdf
Thong tu 09-2014.doc
Mau 02.doc
Mau 03.doc
Mau 04.doc
Mau so 05.doc
Mau 06.doc

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=4168
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com