Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ năm, 26.06.2014 GMT+7

Công ty ATS có thể bị thu hồi dự án

(baodautu.vn) UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/10/2013, ATS phải hoàn chỉnh quy hoạch. Quá thời hạn này, Công ty vẫn chưa hoàn thành, tỉnh sẽ thu hồi dự án. 


UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư ATS về tiến độ Dự án Khu dịch vụ hai bên tuyến đường vào Khu di tích Yên Tử và Dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Yên Trung.

Được biết, năm 2010, Công ty ATS được UBND tỉnh đồng ý cho phép nghiên cứu lập quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 dự án Khu dịch vụ hai bên tuyến đường vào khu di tích Yên Tử và dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Yên Trung.

Theo quy định đối với các dự án đầu tư du lịch, sau khi được phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng (tỷ lệ 1/2.000), chủ đầu tư phải khẩn trương tiếp tục triển khai lập phương án đầu tư cụ thể, xây dựng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, từ đó làm cơ sở để cơ quan chức năng xem xét, quyết định cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Đầu tư ATS chưa triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Tại cuộc họp, Công ty đã báo cáo nguyên nhân chính của sự chậm trễ này là do một phần diện tích của dự án Khu dịch vụ hai bên tuyến đường vào khu di tích Yên Tử nằm trong quy hoạch đất quốc phòng, dẫn đến việc phải điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2.000.

Ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công ty CP Đầu tư ATS triển khai các bước theo quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Do một phần diện tích của 2 dự án nằm trên đất quốc phòng nên tỉnh đồng ý để Công ty CP Đầu tư ATS điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho 2 dự án.

Chậm nhất đến ngày 30/10/2013, Công ty CP Đầu tư ATS phải hoàn chỉnh quy hoạch. Nếu quá thời hạn này mà công ty vẫn chưa hoàn thành, tỉnh sẽ thu hồi dự án.

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=3852
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com