Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Chủ nhật, 12.06.2011 GMT+7

Đứa nào cai sữa trước?

Tếu tý cho vui


Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn. Bực quá, ông chồng quát lên: "Giờ tôi là chồng bà hay con bà?"

- Tôi không cần biết, đứa nào bú tôi là con tôi.

Chồng tức lộn ruột, không biết nói gì. Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:

- Vụ này mẹ nói đúng!

- Gì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh Hai tao? Ông bố quát.

- Con không cần biết, đứa nào cai sữa trước đứa đó là anh!

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=217
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com