Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ ba, 10.01.2012 GMT+7

Kiều bào 00:00 | 23/05/2005 Gia đình Luật sư Loseby trao tặng phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tiếp nhận bức tranh thêu chùa Một Cột - tặng phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Luật sư Frank Loseby (người Anh) tháng 12-1959.


Tặng phẩm do người cháu của luật sư, ông Paul Tagg trao lại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Luật sư Loseby gặp nhau năm 1931 tại Hồng Công trong hoàn cảnh Bác Hồ bị Quốc dân đảng bắt, kết tội tử hình, còn luật sư Loseby đã quyết tâm tìm lại công lý cho thân chủ của mình, bất chấp mọi sức ép từ lực lượng ngoài giới luật gia và ông đã thực hiện được điều đó.

Bức tranh thêu chùa Một Cột trở thành một trong rất nhiều kỷ vật của Bác Hồ mà gia đình Luật sư Loseby gìn giữ.

(Theo TTXVN)

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=1220
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com