Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Khiếu nại tố cáo

Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến nói về kết luận thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất ở Đà Nẵng

Thứ năm, 26.06.2014 20:00
(Cadn.com.vn) - Như tin đã đưa, ngày 17-1-2013, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Thông báo số 160/TBKL-TTCP kết luận trách nhiệm của một số cá nhân tại TP Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng; thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến để tìm hiểu quan điểm của UBND TP về những vấn đề liên quan…
 

 

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến 

(Cadn.com.vn) - Như tin đã đưa, ngày 17-1-2013, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Thông báo số 160/TBKL-TTCP kết luận trách nhiệm của một số cá nhân tại TP Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng; thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến để tìm hiểu quan điểm của UBND TP về những vấn đề liên quan…

Hỏi: Thưa đồng chí Chủ tịch, quan điểm của UBND TP Đà Nẵng như thế nào khi TTCP kết luận: “Việc đấu giá quyền sử dụng đất trong những năm qua, UBND TP Đà Nẵng triển khai không tốt… Tình trạng giao đất không thông qua đấu giá còn phổ biến dẫn đến việc xác định giá thu tiền sử dụng đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, tạo điều kiện để một số nhà đầu tư đầu cơ, thu lợi”…?

Trả lời: Kết luận như trên là không đúng, bởi vì, tất cả các trường hợp giao đất cho tổ chức, cá nhân đều được công khai đấu giá và giao quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai tại từng thời điểm, cụ thể là: - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;- Quyết định 216/2005/QĐ-TTG ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất được các đơn vị công khai trên báo chí, đảm bảo đúng thời gian và các tiêu chí như quy định: địa điểm xây dựng, diện tích, đơn giá, mục đích sử dụng đất, thời gian, địa điểm đăng ký… để các nhà đầu tư có thông tin đăng ký đấu giá.

Hỏi: Còn về nội dung TTCP kết luận gây thất thoát đối với 6 dự án?

Trả lời: TTCP thanh tra 46 dự án, trong đó có một số dự án, TTCP lấy giá đất của Hội đồng thẩm định định giá đất làm căn cứ chính rồi so với giá đất mà UBND TP quyết định có sự chênh lệch, đồng thời không tính mật độ xây dựng khi xác định giá  đất để kết luận gây thất thoát là không có cơ sở.

Theo quy định, việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hội đồng Thẩm định giá đất TP gồm đại diện Sở Tài chính, Sở TN-MT, Sở Xây dựng, Cục Thuế TP, Văn phòng UBND TP chỉ là bộ phận tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo UBND TP trong việc xem xét và phê duyệt giá đất.

Việc đồng ý giảm, tăng hoặc giữ nguyên theo đề nghị của Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố là việc làm bình thường và đúng thẩm quyền của UBND TP. 

Giá đất cụ thể được UBND TP xác định phù hợp với từng vị trí, với từng quy hoạch, điều kiện cơ sở hạ tầng, giá đất thị trường ở vị trí đó tại mỗi thời điểm và các lô đất đều được đưa ra đấu giá công khai. Việc xác định giá các lô đất lớn phải tính đến mật độ xây dựng thường dưới 60%. Thực tế cho thấy có những lô có chiều sâu hàng trăm mét. Khi áp dụng phương pháp xác định giá đất theo Chính phủ quy định, Bộ Tài chính hướng dẫn thì giá đất có thể thấp hơn bảng giá do UBND TP quy định. Điều này là đương nhiên vì bảng giá do UBND TP quy định cho các lô đất nhỏ có mật độ xây dựng 100%, có cơ sở hạ tầng đầy đủ.

Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Điểm 1 và Điểm 3 Công văn số 11021/BTC-QLCS ngày 16/8/2012, cụ thể như sau:

- “Việc Hội đồng liên ngành thẩm định giá đất tỉnh, thành phố căn cứ vào bảng giá đất hằng năm và các phương pháp xác định giá theo quy định của pháp luật (Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn) thực hiện xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, trình UBND cấp tỉnh quyết định là đúng quy định về thẩm quyền quyết định giá đất tính thu tiền sử dụng đất”.

- “... Đối với phần diện tích đất được giao sử dụng cho mục đích công cộng đáp ứng điều kiện quy định tại Mục V Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Mật độ xây dựng theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được duyệt chỉ là một trong các căn cứ để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất”.

Riêng về vấn đề này, Ủy ban kiểm tra T.Ư cũng đã có kết luận hết sức cụ thể tại Mục 4 Kết luận số 94 ngày 25-4-2007:

“Việc bán khu đất 18.000m2 cuối tuyến đường Phạm Văn Đồng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, khu Thương xá Vĩnh Trung, khu đất số 8-Phan Châu Trinh, khu đất tứ giác Phạm Hồng Thái - Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Thái Học - Yên Báy, khu đất bán cho ông Nguyễn Hữu Sinh, bán cho ông Nguyễn Hữu Bình, cho Cty TNHH Đức Mạnh, bán cho Cty TNHH Cafe Trung Nguyên, Cty An Cư Đông Á. Qua xem xét Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng nhận thấy việc bán các khu đất trên là có chủ trương của tập thể UBND TP Đà Nẵng thực hiện theo mục đích thương mại du lịch, không phải giá nhà ở, mật độ xây dựng nhà cao tầng từ 50% - 60% diện tích khu đất. Đất còn lại phục vụ công cộng. Vì vậy, không thể so sánh giữa giá đất làm dịch vụ theo đúng quy hoạch của TP với giá đất bán nền hoặc giá đất ở mặt tiền các đường phố chính.”

Hỏi: Cụ thể từng dự án ra sao, thưa Chủ tịch?

Trả lời: Với dự án của Cty Phúc Thiên Long: TTCP có ý kiến “qua 4 lần gia hạn nộp tiền, đến tháng 9-2009 Cty mới nộp tiền sử dụng đất nhưng TP không xác định lại giá (gây thất thu 120.172 triệu đồng), sau đó nhà đầu tư đã chuyển nhượng ngay cho đối tác khác thu lợi 498.442,206 triệu đồng” là không có cơ sở, bởi vì: Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thẩm định giá đất TP, UBND TP đã phê duyệt đơn giá khởi điểm đấu giá là 2.500.000 đồng/m2. Sau khi công khai đấu giá theo đúng quy định của pháp luật nhưng hết thời hạn nêu trên vẫn không có tổ chức, cá nhân nào tham gia đấu giá và chỉ có Cty Phúc Thiên Long xin nhận quyền sử dụng đất. Lãnh đạo UBND TP thống nhất chủ trương giao đất cho Cty Phúc Thiên Long là phù hợp với quy định tại Điểm d Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 181/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Về đơn giá giao quyền sử dụng đất, UBND TP thống nhất phê duyệt giá đất giao quyền sử dụng đất theo đúng đề xuất của Hội đồng thẩm định giá đất TP với đơn giá là 3.030.000 đồng/m2 (cao hơn đơn giá phê duyệt để đấu giá). Việc phê duyệt đơn giá đất 3.030.000 đồng/m2 là đúng thẩm quyền của UBND TP, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm.

Riêng việc không xác định lại giá đất và cho phép Cty Phúc Thiên Long gia hạn nộp tiền sử dụng đất là do tình hình bất động sản giảm sút và đóng băng, ngân hàng đồng loạt không cho vay vốn để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, Cty gặp khó khăn; Khu đất này có nguồn gốc là đất quốc phòng nên quá trình làm thủ tục chuyển từ đất quốc phòng sang đất phát triển kinh tế có kéo dài đồng thời chưa thể bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cho chủ đầu tư để triển khai dự án; giá đất ven biển giảm sút sau bão số 6...

Tuy nhiên, nếu tính theo giá chuyển quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm năm 2009 (áp dụng Bảng giá đất năm 2009 do UBND TP ban hành) thì đơn giá bình quân toàn khu đất là 2.691.319 đồng/m2. Như vậy, giá giao quyền sử dụng đất cho Cty Phúc Thiên Long cao hơn đơn giá tính theo thị trường tại thời điểm là 338.681 đồng/m2 (3.030.000 đồng/m2  - 2.691.319 đồng/m2).

2. Về khu đất phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng (21.000m2), TTCP có ý kiến “Năm 2006, UBND TP chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc, với tổng giá trị hợp đồng là 84 tỷ đồng. Đến năm 2008, ông Hải và bà Ngọc không triển khai thực hiện dự án, đã ủy quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá chuyển nhượng là 581,526 tỷ đồng (thu chênh lệch 495,374 tỷ đồng). Năm 2009, ông Phạm Đăng Quan lại tiếp tục chuyển nhượng cho Cty Cổ phần Đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang với giá là 585 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất vẫn bỏ trống, chưa được đầu tư”, UBND TP có ý kiến như sau:

- Ông Phan Văn Anh Vũ là người đứng ra chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hải, bà Ngọc theo hợp đồng ủy quyền; không phải là người nhận chuyển nhượng đất của ông Hải, bà Ngọc.

- Ông Phạm Đăng Quan là Tổng Giám đốc Cty cổ phần đầu tư địa ốc ô-tô Phương Trang. Như vậy, giữa Cty này với cá nhân ông Quan là một.  Điều này cho thấy đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa tổ chức và cá nhân này không phải giá thị trường trong điều kiện bình thường;

- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các cá nhân, tổ chức nêu trên là quan hệ dân sự giữa các bên, được Cơ quan công chứng chứng thực hợp đồng, trước bạ sang tên theo quy định của pháp luật. Vấn đề này không thuộc trách nhiệm của UBND TP.

Tuy nhiên, qua thực tế thị trường bất động sản trên địa bàn TP đã xảy ra nhiều trường hợp các tổ chức, cá nhân nâng khống giá trị chuyển quyền sử dụng đất lên quá cao nhằm mục đích để vay ngân hàng với số tiền lớn nhưng thực tế trên thị trường không phải giá trị như vậy mà thấp hơn nhiều.

3. Về khu A2, A3, đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, TTCP ý kiến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức tạo ra sự chênh lệch lớn, UBND TP thấy rằng:

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 88/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất quy định:

   “Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường là số tiền VND tính trên một đơn vị diện tích đất được hình thành từ kết quả của những giao dịch thực tế mang tính phổ biến giữa người cần chuyển nhượng và người muốn được chuyển nhượng không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tăng giá do đầu cơ, do thay đổi quy hoạch, chuyển nhượng trong tình trạng bị ép buộc, quan hệ huyết thống”.

UBND TP khẳng định đơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân đối với khu đất này không phải giá thị trường trong điều kiện bình thường, vì:

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính bà Phạm Thị Đông chuyển cho bà Trương Thị Chi, bà Lê Thúy Hương (khu đất có ký hiệu A3). Bà Đông với 2 người này có quan hệ bà con trong gia đình, làm ăn với nhau,...

Đối với khu đất có ký hiệu A2 giao quyền sử dụng cho bà Phạm Thị Đông, được UBND Q. Sơn Trà cấp GCNQSDĐ số AP986789 ngày 4-11-2009 với diện tích 10.063m2. Sau đó, bà Đông chuyển quyền cho bà Nguyễn Thị Xuân và được Cơ quan công chứng chứng thực hợp đồng theo quy định.

Đối với khu đất có ý hiệu A3, sau khi được cấp GCNQSDĐ, bà Trương Thị Chi, bà Lê Thúy Hương chuyển nhượng cho ông Trương Đình Trung. Tiếp đó, ông Trung chuyển nhượng cho Cty cổ phần bất động sản Phương Trang (ông Trung là Phó Giám đốc của Cty này). Ông Trung và Cty cổ phần bất động sản Phương Trang có quan hệ, cùng chung quyền lợi nên đã thỏa thuận nâng khống giá trị khu đất nhằm mục đích để vay ngân hàng. Như vậy giá chuyển quyền sử dụng khu đất này không phải giá thị trường trong điều kiện bình thường theo quy định.

4. Về khu đất giao cho Cty Tân Cường Thành, TTCP ý kiến rằng: “Khu đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Cty Tân Cường Thành tính giá thấp hơn giá thành phố quy định là 67.323,064 triệu đồng”, theo UBND TP  là không có cơ sở, bởi vì: - UBND TP đã phê duyệt đơn giá đất sản xuất kinh doanh là 410.000 đồng/m2. Sau khi Cty Tân Cường Thành đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở thì Hội đồng Thẩm định giá đất TP đề xuất giá chuyển mục đích sử dụng đất của khu đất này là 175.800 đồng/m2. Lãnh đạo UBND TP thống nhất theo đề xuất nêu trên của Hội đồng thẩm định giá đất.

Theo đó giá đất ở giao quyền sử dụng đất cho Cty Tân Cường Thành là 585.800 đồng/m2 (410.000 đồng/m2 +175.800 đồng/m2) là đúng thẩm quyền và phù hợp với giá thị trường tại thời điểm trong điều kiện Cty này phải tự bỏ kinh phí di dời cơ sở sản xuất theo hiện trạng để có mặt bằng xây dựng khu dân cư theo chủ trương của UBND TP tại Công văn số 4865/VP-QLĐTh ngày 25-11-2010 (thành phố không bồi thường thiệt hại nhà xưởng, chi phí di dời, giải phóng mặt bằng…).

5. Về 2 khu đất ký hiệu A4, A5 khu đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc giao cho Cty Phú Mỹ, TTCP kết luận: “Lãnh đạo UBND TP và Hội đồng không xác định theo giá đất ở mà giữ nguyên giá theo giá đất SXKD (bằng 0,7 giá đất ở) gây thất thu cho ngân sách. Đến năm 2010, Cty chuyển nhượng cho Cty bất động sản Phương Trang với số tiền là 285.645.920.000 đồng. Chênh lệch so với giá của thành phố xác định năm 2007 là 22.680.432.000 đồng”, theo UBND TP là không đúng, bởi vì:

Hội đồng thẩm định giá đất TP đề xuất mức giá khởi điểm để đấu giá đất theo mục đích SXKD phi nông nghiệp là 2.570.000 đồng/m2 và được UBND TP thống nhất đơn giá nêu trên. Sau khi đăng báo công khai đấu giá theo quy định của pháp luật nhưng hết thời hạn quy định vẫn không có tổ chức, cá nhân nào tham gia đấu giá và chỉ có Cty Phú Mỹ có đơn xin nhận quyền sử dụng đất và được UBND TP thống nhất giao quyền sử dụng  khu đất A4, A5 với đơn giá sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 2.570.000 đồng/m2. Sau khi Cty này nộp toàn bộ tiền sử dụng 2 khu đất và được UBND TP cấp GCNQSDĐ. Theo Giấy chứng nhận đã cấp cho Cty Phú Mỹ (số AK280458 và AK280459) thì mục đích sử dụng các khu đất này là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Như vậy, UBND TP thu tiền sử dụng đất đối với Cty Phú Mỹ là đất SXKD, không phải là đất ở như ý kiến của TTCP.

 

6. Về dự án Khu đô thị và sân Golf Đa Phước, TTCP cho rằng “Khu đất 29 ha thuộc dự án Sân golf Đa Phước giao cho Cty CP 79 thấp hơn giá thành phố quy định làm lợi cho Công ty CP 79 là 570.826,323 triệu đồng” là không đúng, bởi vì:

Ngày 16-11/2006, Cty TNHH Daewon Cantavil và UBND TP ký Thỏa thuận nguyên tắc đầu tư dự án KĐT phức hợp sân golf Đa Phước, cụ thể trên cơ sở giá thu tiền mặt nước được thống nhất trước đây là 300.000 đồng/m2 và đơn giá thu tiền thuê đất 0,1USD/m2/năm. Trong Thỏa thuận nguyên tắc này giao quyền sử dụng đất cho một Công ty Việt Nam liên doanh với Cty Daewon với diện tích là khoảng 29ha với đơn giá là 300.000 đồng/m2. Dự án này Nhà nước giao mặt nước cho chủ đầu tư, chủ đầu tư phải bỏ ra 100% chi phí để làm kè, san lấp mặt bằng nên việc TP thu tiền sử dụng đất với giá 300.000 đồng/m2 là phù hợp với giá thị trường tại thời điểm. Đồng thời UBND TP khẳng định giá đất giao cho Cty Daewon là giá mặt nước. Ngoài ra, việc thu tiền sử dụng đất thực tế cho 1m2 của khu đất 29ha là 3.707.000đ/m2 (3.407.000đ/m2 + 300.000đ/m2). Đây là đơn giá tiền sử dụng đất mà thực tế TP được hưởng lợi với khu đất 29ha đã giao cho Cty Daewon với đối tác là doanh nghiệp Việt Nam. Thực tế thành phố thu và hưởng lợi được là  1.075 tỷ đồng (988 tỷ đồng + 87 tỷ đồng), cụ thể 988 tỷ là số tiền hưởng lợi từ 25ha và 87 tỷ là tiền thu mặt nước của 29ha.   

Hỏi: Còn về vấn đề giảm 10% tiền sử dụng đất?

Trả lời: Như UBND TP đã giải trình trong văn bản giải trình số 87/UBND-NC-PC ngày 11-6-2012, là khoảng thời gian từ cuối năm 2004 trở về trước, chủ trương giảm 10% tiền sử dụng đất được vận dụng theo khoản 2, Điều 14, Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất “Người sử dụng đất nộp đủ tiền sử dụng đất một lần theo thông báo của cơ quan thuế thì được giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp” và vận dụng khoản 2, Điều 9, Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở:“… Nếu trả hết một lần ngay khi ký hợp đồng thì được giảm 10%....”.

Năm 2003; để có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện các dự án đầu tư, việc thu hồi đất và tái định cư trên địa bàn TP, UBND TP đã ban hành Quyết định số 122/2003/QĐ-UBND ngày 24/7/2003 về bồi thường thiệt hại, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; trong đó tại khoản 2, Điều 32 quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất và cho nợ tiền sử dụng đất đã có quy định thực hiện giảm 10% tiền sử dụng đất cho các trường hợp nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 30 ngày sau khi nhận đất tái định cư.

Năm 2005; sau khi Nghị định 38/2000/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành, trước tình hình triển khai đồng loạt các dự án đầu tư nên cần phải huy động số tiền sử dụng đất để bổ sung nguồn vốn chi cho đầu tư phát triển, UBND thành phố ban hành Quyết định số 9757/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 v/v giảm 10% tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân đầu tư dự án nộp đủ tiền sử dụng đất trong thời gian quy định nhằm khuyến khích các nhà đầu tư kịp thời nộp tiền sử dụng đất một lần vào ngân sách.

Đến năm 2009; thị trường BĐS trong nước tiếp tục suy giảm, kinh tế thế giới khủng hoảng, cùng với việc thắt chặt tín dụng nên việc huy động vốn để thực hiện dự án rất khó khăn. Vì vậy, nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất bị ảnh hưởng; trong khi đó, nhu cầu về vốn đầu tư để chi cho công tác giải phóng mặt bằng, chi cho đầu tư phát triển để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, an sinh xã hội rất lớn. Để huy động vốn của các nhà đầu tư, đảm bảo các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND TP ban hành Quyết định số 6644/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 v/v động viên khuyến khích đối với các chủ đầu tư sớm nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng được giảm 10% tiền sử dụng đất phải nộp. Chủ trương này là một trong những vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Thành phố để khuyến khích các nhà đầu tư kịp thời nộp tiền sử dụng đất. Nhờ áp dụng biện pháp này, tiến độ thu tiền sử dụng đất hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. UBND TP xem việc giảm 10% là hình thức hỗ trợ lãi vay cho các nhà đầu tư khi chuyển quyền sử dụng đất. Mặt khác, việc giảm 10% tiền sử dụng đất sẽ huy động nhanh nguồn kinh phí vào ngân sách để đầu tư phát triển thay vì ngân sách TP phải đi vay với mức lãi suất bình quân thấp nhất là 12%/năm. Điều này phù hợp với Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số  34/2004/TT-BTC ngày 19 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính. Đây là khoản thu mà ngân sách địa phương được hưởng 100% và nguồn thu này chỉ được dùng để chi đầu tư phát triển, thay vì ngân sách T.Ư phải hỗ trợ một phần cho TP.

Qua phân tích và đánh giá tình hình, UBND TP khẳng định rằng việc thực hiện chính sách này là một trong những vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Đà Nẵng, mang lại hiệu quả thiết thực, nguồn thu ngân sách tăng lên hằng năm, đồng thời hạn chế yếu tố trượt giá làm tăng suất đầu tư, có lợi cho ngân sách khi đầu tư cho phát triển KT-XH, đặc biệt là các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh......

Hỏi: Ý kiến của Chủ tịch về con số mà TTCP kết luận gây thất thu ngân sách 3.434.254.712.950 đồng? UBND TP đã và đang làm gì để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1930/VPCP_VI ngày 19-11-2012?

Trả lời: Từ những phân tích ở trên, UBND TP khẳng định:

1. Việc giảm 10% tiền sử dụng đất là chủ trương của TP có vận dụng quy định của pháp luật, mang lại hiệu quả thiết thực, nguồn thu ngân sách tăng lên hằng năm, đồng thời hạn chế yếu tố trượt giá làm tăng suất đầu tư, có lợi cho ngân sách khi đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh......

2. Việc xác định, phê duyệt giá giao quyền sử dụng đất là đúng thẩm quyền, có căn cứ theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm.

Vì vậy, Thanh tra Chính phủ kết luận gây thất thu ngân sách 3.434.254.712.950 đồng là không có cơ sở, quy kết một cách máy móc, thiếu tính thuyết phục.

Kết luận này làm ảnh hưởng rất lớn đến phong trào cách mạng của TP và quá trình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Trong hơn 10 năm qua, với sự nỗ lực, cố gắng của mình và sự hỗ trợ giúp đỡ của T.Ư, của các Bộ ngành, Đà Nẵng đã có những thay đổi toàn diện bộ mặt đô thị, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Cái quý nhất là Đà Nẵng đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Lâu nay Đà Nẵng cũng được T.Ư đánh giá là nơi có phong trào tốt, có những cách làm mới, hiệu quả. Thanh tra là để chỉ ra những khiếm khuyết trong quá trình lãnh đạo nhằm rút kinh nghiệm, điều này để làm cho tốt hơn chứ không phải quy kết một cách máy móc, thiếu tính thuyết phục, làm ảnh hưởng đến phong trào cách mạng của TP.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1930/VPCP_VI ngày 19/11/2012 thì hiện nay, UBND TP đang làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Công an và đã chủ động có Văn bản số 475/UBND-NCPC ngày 16-1-2013 đề nghị Bộ TN-MT, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT sớm sắp xếp thời gian vào làm việc với TP để xác minh làm rõ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xin cảm ơn Chủ tịch đã giải đáp những thắc mắc!

Thế Sinh
(thực hiện

nguồn "Báo Công an TP Đà Nẵng- CADN Online"

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» Diễn biến mới về vụ “Đà Nẵng thất thoát 3.400 tỷ đồng” (26.06.2014)
» Phản hồi Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: “Không có cơ sở, thiếu tính thuyết phục” (26.06.2014)
» Doanh nghiệp trả lại bằng khen vì nhận được theo đường... xe máy (26.06.2014)
» KẾT LUẬN THANH TRA TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CT UBND T/P ĐÀ NẴNG (26.06.2014)
» Một đại gia bất động sản bị tố chiếm đoạt 30 tỉ đồng (26.06.2014)
» 'Trùm bất động sản' Đà Nẵng bị điều tra (26.06.2014)
» Ông Nguyễn Bá Thanh: Giải quyết cả đơn tố cáo không địa chỉ (05.07.2014)
» Đơn thư nặc danh tố đúng không biết xử sao (11.07.2014)
» Vai trò của Thanh tra Chính phủ trong việc ngăn ngừa, phát hiện "Lợi ích nhóm" (02.08.2014)

Các tin khác:
» Phản hồi của TP Đà Nẵng về kết luận của TTCP (26.06.2014)
» UBND phường đình chỉ việc sửa chữa nhà, quyết định cắt nước đối với hộ dân đang sửa chữa nhà (05.06.2014)
» Về thăm làng... đánh vợ (06.01.2013)
» Tổng Giám đốc Cty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện: Độc đoán, chuyên quyền, trù dập người lao động? (17.05.2011)
» Tổng Giám đốc Cty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện: Độc đoán, chuyên quyền, trù dập người lao động? (Tiếp theo kì trước) (17.05.2011)
» Tổng Giám đốc Cty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện: Độc đoán, chuyên quyền, trù dập người lao động? (17.05.2011)
» VPLS VÌ DÂN KIẾN NGHỊ LÀM RÕ SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT CỦA ANH NGUYỄN CÔNG NHỰT TẠI TRỤ SỞ CÔNG AN H. BẾN CÁT, T. BÌNH DƯƠNG. (04.05.2011)
» Viết tiếp bài Tổng Giám đốc trù dập người lao động tại Cty Chuyển phát nhanh Bưu điện: Công đoàn Tổng Cty Bưu chính Việt Nam mời luật sư vào cuộc (23.04.2011)
» Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện: Tổng Giám đốc tham nhũng, trù dập người lao động? (23.04.2011)
» Bổ nhiệm nhà báo Trần Bình Minh làm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (20.04.2011)


Quảng cáo