Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Góp ý XD pháp luật

Sửa Hiến pháp là việc hệ trọng quốc gia

Thứ ba, 18.09.2012 20:18
Chiều 17/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp chuyên đề, thảo luận về dự thảo ý kiến của Chính phủ đối với dự thảo Hiến pháp (sửa đổi).

> Xây dựng thiết chế kiểm soát quyền lực nhà nước

Dự thảo ý kiến của Chính phủ về một số nội dung trong dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) - gọi tắt là dự thảo, cho thấy, nhìn tổng thể, dự thảo đã bám sát các quan điểm, định hướng nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 và Hội nghị Trung ương 5, khoá XI.

 

Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Với 9 vấn đề cơ bản được nghiên cứu sửa đổi theo chỉ đạo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, dự thảo đã thể hiện rõ quy mô, phạm vi sửa đổi (cả về nội dung, cơ cấu các chương, điều và kỹ thuật lập hiến) của một bản dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) nhằm thể chế hoá Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình mới của đất nước.

Về nội dung, Chính phủ nhất trí cao với các điểm mới quan trọng của dự thảo là: đã ghi nhận rõ một số nguyên tắc cơ bản, nền tảng như nguyên tắc chủ quyền nhân dân gắn với tính thượng tôn Hiến pháp; nguyên tắc về tổ chức quyền lực nhà nước với sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Tuy nhiên, dự thảo còn thể hiện sự lúng túng trong việc thiết kế tổ chức bộ máy nhà nước theo nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; vẫn thể hiện tư duy “tĩnh” và chưa tính đến các trường hợp ngoại lệ, nhiều thiết chế được quy định chỉ phù hợp để hoạt động trong điều kiện bình thường, chưa dự liệu được cách thức điều hành đất nước trong những điền kiện đặc biệt mà mọi quốc gia đều phải sẵn sàng đương đầu trong thế giới hiện đại; về kỹ thuật lập hiến, còn nhiều nội dung được quy định quá chi tiết, làm thay chức năng của các đạo luật; một số điều vẫn giữ nguyên văn phong nghị quyết, nhất là ở chương I và III, làm giảm phần nào tính quy phạm của Hiến pháp.

Bên cạnh đó, dự thảo ý kiến của Chính phủ về một số nội dung trong dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) cũng nêu lên những nhận xét, đóng góp cụ thể về các quy định của dự thảo Hiếp pháp (sửa đổi) nhằm góp phần làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và chính quyền địa phương trong tổ chức bộ máy nhà nước; một số ý kiến góp ý về dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Phát biểu tại cuộc họp, nhấn mạnh việc sửa đổi Hiến pháp là việc đặc biệt hệ trọng đối với một quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tiếp tục có những ý kiến đóng góp thiết thực vào dự thảo ý kiến của Chính phủ về một số nội dung trong dự thảo Hiến pháp (sửa đổi).

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» Không lo chậm luật khi chưa sửa Hiến pháp (07.11.2012)
» 'Không say sưa với niềm vui thông qua Luật Thủ đô' (30.11.2012)
» Nghị quyết lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp (01.01.2013)
» Quốc hội không thể mãi là đơn vị “phục kích” (10.07.2013)
» MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ KỶ CƯƠNG PHÁP ĐÌNH VÀ ĐỘI NGŨ THẨM PHÁN CHUẨN MỰC ĐƯỢC XÃ HỘI KÍNH TRỌNG (05.06.2014)
» Những bất cập trong hoạt động xét xử (05.06.2014)
» PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ ĐỔI MỚI (15.06.2014)
» BÀN VỀ "NGUYÊN TẮC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" (15.06.2014)
» Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập pháp và thực thi pháp luật (15.06.2014)
» Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh về một bản Hiến pháp dân chủ (15.06.2014)

Các tin khác:
» Sở hữu đất đai "quyền thiêng liêng của dân" (13.02.2012)
» Vụ Tiên Lãng và an toàn pháp lý (13.02.2012)
» Nghị định về giao dịch bảo đảm – một số vấn đề cần quan tâm (31.12.2011)
» Hiến pháp 1946: Thể hiện cơ chế phân công và kiểm soát quyền lực (15.12.2011)
» Nhân chuyện luật biểu tình, luật nhà văn (23.11.2011)
» Nói nhân dân không cần luật Biểu tình là sai (23.11.2011)
» Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc: Quyền biểu tình: tránh để luật “treo”, sao để Hiến pháp “treo”? (23.11.2011)
» Quốc hội tranh luận nảy lửa về luật Biểu tình Từ “chống chính phủ” đến “xúc phạm nhân dân” (23.11.2011)
» Phát biểu như thế là xúc phạm đến người dân (*) (23.11.2011)
» Biểu tình là để chống lại chính phủ nước mình (*) (23.11.2011)


Quảng cáo