Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Bài viết của VPLS Vì Dân

 Từ vụ việc này, thử tìm hiểu “ai là kẻ địch”, “kẻ địch là ai”? “ai là phản động”, “phản động là ai”?

Lãi suất bất hợp lý,Ngân hàng không huy động được tiền gữi,người dân sẽ tích trữ bằng vàng-bạc,ngoại tệ,bất động sản hoằc đầu tư ra nước ngoài,...Dùng công cụ lãi suất làm đòn bẩy chính để phòng chống lạm phát là sai lầm,...
Trang 6/6
6

Quảng cáo