Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Bài viết của VPLS Vì Dân

 Từ vụ việc này, thử tìm hiểu “ai là kẻ địch”, “kẻ địch là ai”? “ai là phản động”, “phản động là ai”?

Cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi Thông tư số 28/TT-BCA của Bộ Công an cho chuẩn mực, phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội  phạm; bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho nước nhà./.
Lời của Bác , cũng là lời của tổ tiên ta trong từng thời kỳ đều vang vọng điều đó
Bên cạnh đó, ý chỉ của các vị Nguyên thủ Quốc gia: Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng,...hết sức khẳng khái, đanh thép, hợp lòng dân,...góp phần tạo động lực, khí thế của toàn dân tộc
Làm sao để hạn chế thông tin tiêu cực, phát triển thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội? Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, cần có sự thay đổi từ nhận thức và cách làm ngay trong chính các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể và các địa phương.
Cần tiến hành đồng bộ các giải pháp  trong một thể thống nhất, thường xuyên, toàn diện, kịp thời, tỉnh táo và lý trí;
Với sự phân tích và viện dẫn trên, thiết nghĩ nên lấy ngày 22 / 5 ( Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 19 –SL về Hôn nhân và Gia đình ) làm ngày gia đình VN là hợp lý hơn
Đây là tấm lòng của tôi với Tổ quốc, có gì khiếm khuyết, sai trái,…xin kính mong mọi người và mọi tổ chức lượng thứ
Với góc độ cá nhân tôi thiết nghĩ: nếu như Hội nghị Ban chấp hành trung ương lần thứ 9 - khóa XI vừa qua mà đưa ra được Nghị quyết của Đảng về “Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới”
Nếu khi pháp luật không còn là tối thượng nữa, mà trong tay kẻ có quyền uy thì hệ lụy của phòng chống tham nhũng chỉ trên giấy tờ.
“Luật gì thì luật phải dự tính xóa bỏ tình trạng thi hành án phải bôi trơn mới chạy; tình trạng kích bên này xúi bên kia, khiếu nại tố cáo nhằm kéo dài thời gian thi hành án dẫn đến tài sản từ chiếc ô tô đến thi hành án là chiếc xe đạp”.
Trang 2/6
2

Quảng cáo