Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Hành chính
Thời gian qua, cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính của nước ta đã có nhiều đổi mới, bằng hoạt động giải quyết các khiếu kiện hành chính, Toà án án đã góp phần tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng đơn khởi kiện hành chính được gửi đến Toà án và được thụ lý giải quyết, thi hành trên thực tế còn ít, trong khi đó số lượng đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan hành chính vẫn còn nhiều.
Trang 4/4
4

Quảng cáo