Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Hành chính
Súng thỏi son, găng tay phun lửa, socola nổ....những vũ khí tinh vi như trong phim Điệp viên 007 song nó lại là các vũ khí giết người thực tế của các điệp viên.
Chiều 23/11, UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng tiếp nhận 90 bản đồ và 5 tập sách, tạp chí do ông Trần Thắng, một Việt kiều tại Mỹ gửi về.
Chính phủ sẽ có thêm nhiều bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với nền hành chính, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính (CCHC), Bộ Nội vụ Đinh Duy Hòa cho biết khi công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR) hôm nay (15/11) tại diễn đàn thường niên về CCHC ở Hà Nội.
Sáng nay, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội thảo góp ý kiến về phần mềm cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính, do Vụ và Viện Công nghệ thông tin phối hợp chuẩn bị nội dung, thiết kế.
Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật
Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Nay ban bố luật quy định quyền lập hội đã được Quốc hội biểu quyết trong khoá họp thứ VI như sau
Nghị định này quy định chi tiết thi thành Luật số 102-SL/L004 ngày 20 tháng 05 năm 1957 về quyền lập hội.
1. Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước đối với hội. 2. Nghị định này không áp dụng với các tổ chức: a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; b) Các tổ chức giáo hội.
CHÍNH PHỦ   Số: 45/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010
Trang 2/4
2

Quảng cáo