Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Góp ý XD pháp luật

Cựu thị trưởng thành phố giàu có phía nam Trung Quốc - Thâm Quyến - đã lĩnh án tử hình vì nhận hối lộ, các phương tiện truyền thông nước này hôm 9/5 đưa tin.

"Quyền tự do tôn giáo ở Mỹ và một số giá trị phổ biến có ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam"  
Bài viết này bàn về cơ sở của những giá trị đó và gợi mở một số điều cho tương lai sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945; Người đặt nền móng cho việc xây dựng thể chế pháp luật mới tiến bộ ở nước ta
rong kho tàng lý luận đồ sộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới,
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương đề cao việc coi trọng quản lý Nhà nước bằng công cụ pháp luật
Khái niệm Nhà nước pháp quyền XHCN lần đầu tiên được Đảng ta chính thức sử dụng tại Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994
Giải quyết vấn đề phân cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật là tìm lời giải đáp cho 2 câu hỏi: cấp nào được quyền ban hành loại văn bản gì và nội dung của mỗi loại văn bản đó
Không thể chấp nhận gặp án khó thì thẩm phán “ngâm tôm” không giải quyết
Cần xây dựng phong cách chuẩn mực của đội ngũ thẩm phán trong hành xử chức năng, nhiệm vụ cao quý của mình để tạo được sự tin cậy và kính trọng của xã hội, nhân dân
Quốc hội thảo luận về đề án đổi mới hoạt động của Quốc hội:
Trang 3/6
3

Quảng cáo