Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Góp ý XD pháp luật

Cựu thị trưởng thành phố giàu có phía nam Trung Quốc - Thâm Quyến - đã lĩnh án tử hình vì nhận hối lộ, các phương tiện truyền thông nước này hôm 9/5 đưa tin.

Bên có lỗi dẫn đến hủy bỏ hôn lễ phải bồi thường cho bên kia và phải hoàn trả lại lễ vật (nếu có).       
Hiến pháp trong nhà nước pháp quyền bao giờ cũng mang tính pháp chế tối thượng
Cần có sự đánh giá và nhận thức lại về khía cạnh pháp lý cũng như hiện trạng thực hiện hoạt động ĐTM.
Ở Việt Nam trước đây hôn nhân có yếu tố nước ngoài là một loại quan hệ không phổ biến. Tuy nhiên, trong gần hai thập kỷ qua, đặc biệt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hôn nhân có yếu tố nước ngoài không còn là hiện tượng hiếm hoi trong đời sống xã hội
Không chỉ hiện nay mà trong nhiều năm qua, trên các diễn đàn khoa học pháp lý, thuật ngữ chủ quyền nhân dân ít được nhắc tới, nếu không muốn nói là hầu như không được đề cập đến
07 vấn đề cảnh báo rủi ro tác nghiệp trong hoạt động công chứng , ngân hàng; 07 khả năng rủi ro khi ký hợp đồng với người được ủy quyền & 07  trường hợp cảnh báo có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được thế chấp
Khái niệm về quyền công dân cũng ra đời từ lâu trong lịch sử, được sử dụng rông rãi trong xã hội tư sản
ề phương diện kinh tế, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020
Quyền tiếp cận thông tin chính là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thực hiện các quyền con người và quyền công dân.
Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS) nói chung và hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS của các nhà đầu tư nước ngoài được pháp luật nước ta khuyến khích và bảo hộ với nhiều quy định được ghi nhận tại Luật Kinh doanh bất động sản.  
Trang 2/6
2

Quảng cáo