Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Pháp luật

 Từ vụ việc này, thử tìm hiểu “ai là kẻ địch”, “kẻ địch là ai”? “ai là phản động”, “phản động là ai”?

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương đề cao việc coi trọng quản lý Nhà nước bằng công cụ pháp luật
Khái niệm Nhà nước pháp quyền XHCN lần đầu tiên được Đảng ta chính thức sử dụng tại Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994
Giải quyết vấn đề phân cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật là tìm lời giải đáp cho 2 câu hỏi: cấp nào được quyền ban hành loại văn bản gì và nội dung của mỗi loại văn bản đó
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2014.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.
“Ông Phạm Văn Đồng không bao giờ tuyên bố bỏ Hoàng Sa, không bao giờ nói chịu nhượng bộ bất cứ đảo nào của VN, bất cứ đâu” - GS Ngô Vĩnh Long phân tích.
Trang 13/75
1 ...
13
... 75

Quảng cáo