Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Pháp luật

 Từ vụ việc này, thử tìm hiểu “ai là kẻ địch”, “kẻ địch là ai”? “ai là phản động”, “phản động là ai”?

Không chỉ hiện nay mà trong nhiều năm qua, trên các diễn đàn khoa học pháp lý, thuật ngữ chủ quyền nhân dân ít được nhắc tới, nếu không muốn nói là hầu như không được đề cập đến
07 vấn đề cảnh báo rủi ro tác nghiệp trong hoạt động công chứng , ngân hàng; 07 khả năng rủi ro khi ký hợp đồng với người được ủy quyền & 07  trường hợp cảnh báo có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được thế chấp
Khái niệm về quyền công dân cũng ra đời từ lâu trong lịch sử, được sử dụng rông rãi trong xã hội tư sản
ề phương diện kinh tế, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020
Quyền tiếp cận thông tin chính là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thực hiện các quyền con người và quyền công dân.
Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS) nói chung và hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS của các nhà đầu tư nước ngoài được pháp luật nước ta khuyến khích và bảo hộ với nhiều quy định được ghi nhận tại Luật Kinh doanh bất động sản.  
"Quyền tự do tôn giáo ở Mỹ và một số giá trị phổ biến có ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam"  
Bài viết này bàn về cơ sở của những giá trị đó và gợi mở một số điều cho tương lai sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945; Người đặt nền móng cho việc xây dựng thể chế pháp luật mới tiến bộ ở nước ta
rong kho tàng lý luận đồ sộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới,
Trang 12/75
1 ...
12
... 75

Quảng cáo