Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Truyện cười
Ả Hảo ơi! thiếu chi chuyện: trên trời, dưới đất, lưng chừng,ở trửa,... để cho Ả sáng tác, như: mây bay vùn vụt, sấm nổ đùng đoàng, mưa rơi lộp độp, gió thổi ầm ầm, cua cá cõng nhau, chim bướm lao xao, chim lao xuống hố, bướm đậu cành cụt, vân vân và vân vân. Mần răng mà Ả lại sáng tác ra ri; buồn "cưới" quá; nỏ ưng, giận và trách Ả lắm. (VPLSVD)
Trang 5/5
5

Quảng cáo