Văn phòng luật sư Vì Dân

Trưởng văn phòng: Tiến sĩ – Luật sư TRẦN ĐÌNH TRIỂN

Trụ sở chính: Số 30, Ngõ 221, Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Văn phòng: Số 78 Nguyễn Ngọc Doãn, Hà Nội

Hotline tư vấn: 0964.558.553

Trưởng văn phòng

Tiến sĩ – Luật sư Trần Đình Triển

Luật sư Trần Đình Triển, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hà Nội, là một trong những luật sư hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề, ông đã tham gia giải quyết nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp và được đánh giá cao bởi cả khách hàng và các đồng nghiệp trong ngành luật.

Luật sư Trần Đình Triển: Vụ Hồ Duy Hải cần nhìn thẳng sự thật để phán quyết

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Bắc Giang hiện nay

Tách thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân, việc này cần đảm bảo các quy định về diện tích tối thiểu ở các địa phương. Vậy, quy định tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay thế nào? Điều kiện để được tách thửa đất ra sao?

Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, việc tách thửa, hợp thửa đất đang áp dụng theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất.

Hạn mức giao đất ở tại Bắc Giang

Hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân, UBND tỉnh quy định, đất ở tại đô thị thuộc các phường của thành phố Bắc Giang và các vị trí bám trục đường đã được đặt tên của các thị trấn, tối đa là 100m2;

Đất ở tại các xã thuộc thành phố Bắc Giang, các xã nằm trong quy hoạch đô thị thuộc các huyện đã được phê duyệt; đất ở tại nông thôn bám đường gom cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ và đường vành đai IV, tối đa 120m2; Đất ở nông thôn các xã trung du thuộc các huyện thì tối đa là 300m2; Xã miền núi thuộc các huyện tối đa 360m2.

Đối tượng được tách thửa đất tại tỉnh Bắc Giang?

Theo Điều 2 Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định chủ thể được tách thửa tại Bắc Giang bao gồm các chủ thể sau:

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở tại Bắc Giang;

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Bắc Ninh hiện nay là bao nhiêu? Hình minh họa

Điều kiện tách thửa ở tỉnh Bắc Giang

– Điều kiện tách thửa đối với thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp:

+ Thửa đất cần tách thửa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Tách thửa đảm bảo điều kiện diện tích tối thiểu theo quy định;

+ Việc tách thửa đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với những khu vực có quy hoạch).

+ Không thuộc khu vực Nhà nước đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất.

+ Đối với trường hợp thửa đất có nhiều mục đích sử dụng mà chưa xác định vị trí, diện tích từng loại đất thì phải xác định vị trí, diện tích của từng loại đất trước khi thực hiện tách thửa và diện tích tối thiểu của từng loại đất sau khi tách thửa phải đảm bảo quy định như sau:

Trường hợp thửa đất có đất ở thì diện tích tối thiểu của đất ở phải đảm bảo diện tích quy định.

Trường hợp không có đất ở thì diện tích tối thiểu của từng loại đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích quy định.

– Điều kiện tách thửa đối với thửa đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được phép tách thửa phải đảm bảo các quy định sau:

+ Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với những khu vực đã có quy hoạch;

– Không cho phép tách thửa, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều này.

– Đối với trường hợp thửa đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì việc tách thửa đất theo dự án đã được chấp thuận theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

* Đối với đất ở thuộc khu vực đô thị và khu vực nông thôn

– Đối với đất ở đô thị, đất ở bám quốc lộ tỉnh hoặc đường vành đai IV thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thì thì thửa đất sau khi tách thửa phải có diện tích đất ở tối thiểu từ 32m2 trở lên, kích thược mặt tiền tối thiểu phải là từ 04m trở lên, chiêu sâu tối thiểu sau khi trừ đi lộ giới hoặc các công trình có hành lang bảo vệ phải là từ 5,5m trở lên; trường hợp mà phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5m.

– Đối với những phần đất còn lại thì diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, trong trường hợp mà chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất tối thiểu sau khi tách thửa phải có diện tích đất tối thiểu từ 70m2 trở lên với kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 4m trở lên, chiều sâu tối thiểu phải từ 08m trở lên, trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1.5m

Nếu trong trường hợp mà người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích tối thiểu, kích thước mặt tiền, chiều sau, lối vào cho thửa đất không đảm bảo theo quy định đồng thời việc xin hợp thửa đất đó với đất liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích tối thiểu, kích thước mặt tiền, chiều sau , lối vào cho thửa đất đảm bảo thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

* Đối với thửa đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp

– Đối với thửa đất trồng cây hàng năm thì diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại và thửa đất mới sau khi tách thửa là 500m2.

– Đối với đất trồng cây lâu năm và nuôi truồng thủy sản:

+ Đất thuộc khu dân cư, diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại và thửa đất mới sau khi tách thửa với khu vực đô thị là 150m2, còn đối với khu vực nông thôn là 200m2;

+ Thửa đất không thuộc khu dân cư, diện tích tối thiểu của thửa đất còn lại và thửa đất mới sau khi tiến hành tách thửa là 300m2;

– Đối với thửa đất lâm nghiệp thì diện tích tối thiểu của đất còn còn lại và thửa đất sau khi tách thửa là 1.000m2.

Quy định về điều kiện, diện tích tách thửa không áp dụng với các trường hợp

– Nhà nước giao đất ở theo dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư, xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

– Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư công theo pháp luật đầu tư công, dự án sản xuất kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đầu tư;

– Thửa đất đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Việc tách thửa đất liên quan đến các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án liên quan đến đất đai;

– Thửa đất xin tách thửa chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở, giao đất ở tái định cư, giao đất ở để xây dựng nhà tình nghĩa.

Trình tự thủ tục tách thửa tại Bắc Giang

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại Bắc Giang có nhu cầu tách thửa đất thì cần thực hiện trình tự thủ tục cơ bản sau đây:

Bước 1. Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Người có nhu cầu tách thửa chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm hai loại giấy tờ:

– Đơn đề nghị tách thửa;

– Bản sao và bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người có nhu cầu tách thửa đem hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi có đất.

Bước 2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ. Thời hạn giải quyết hồ sơ tách thửa đất tại Bắc Giang là 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3. Nhận kết quả

Người có nhu cầu tách thửa nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất mới sau khi tách thửa.

Các bài viết liên quan