Văn phòng luật sư Vì Dân

Trưởng văn phòng: Tiến sĩ – Luật sư TRẦN ĐÌNH TRIỂN

Trụ sở chính: Số 30, Ngõ 221, Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Văn phòng: Số 78 Nguyễn Ngọc Doãn, Hà Nội

Hotline tư vấn: 0964.558.553

Trưởng văn phòng

Tiến sĩ – Luật sư Trần Đình Triển

Luật sư Trần Đình Triển, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hà Nội, là một trong những luật sư hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề, ông đã tham gia giải quyết nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp và được đánh giá cao bởi cả khách hàng và các đồng nghiệp trong ngành luật.

Luật sư Trần Đình Triển: Vụ Hồ Duy Hải cần nhìn thẳng sự thật để phán quyết

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Quảng Trị

Tại Quảng Trị, diện tích tối thiểu tách thửa đất được quy định tại Quyết định 30/2021/QĐ-UBND do UBND tỉnh ban hành ngày ngày 20/12/2021 và hiện nay vẫn còn hiệu lực thi hành. Vậy quy định cụ thể ra sao?

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Quảng Trị là bao nhiêu?

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại Quảng Trị là bao nhiêu? Hình minh họa

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Quảng Trị hiện áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và 8 huyện Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh.

Điều kiện tách thửa đất tại Quảng Trị

Theo khoản 1 Điều 6 Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

– Thửa đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai;

– Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, đã trừ đi phần diện tích đất nằm trong chỉ giới quy hoạch, phần đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng phải đảm bảo có đường giao thông hiện hữu đi vào thửa đất (trừ đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp tập trung nằm ngoài dân cư) và đạt mức tối thiểu theo quy định;

– Đối với thửa đất có nhà ở, sau khi tách thửa thì diện tích thửa đất có nhà phải bảo đảm lớn hơn hoặc bằng diện tích đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống hiện hữu.”

Diện tích tách thửa đất ở tại Quảng Trị

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách ra phải đảm bảo điều kiện tách thửa và đạt diện tích tối thiểu sau đây:

– Đối với thửa đất tại khu vực đô thị: Diện tích tối thiểu: 45m2; chiều rộng cạnh mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông hiện có tối thiểu là 4,5m; Chiều sâu tối thiểu được tính từ chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) là 10m.

– Đối với thửa đất tại khu vực nông thôn: Diện tích tối thiểu: 60m2; chiều rộng cạnh mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông hiện có tối thiểu là 5m; Chiều sâu tối thiểu được tính từ chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) là 12m.

– Diện tích thửa đất ở tối thiểu quy định nêu trên không bao gồm diện tích đất vườn, ao trong cùng thửa đất đó chưa được công nhận là đất ở. Trường hợp thửa đất không đủ diện tích đất ở tối thiểu để tách thửa thì người sử dụng đất phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, sau đó mới được tách thửa.

Diện tích tách thửa đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

– Đối với thửa đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất:

Diện tích tối thiểu là 36m2; Chiều rộng cạnh mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông hiện có tối thiểu là 4m; Chiều sâu tối thiểu được tính từ chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) là 9m hoặc Chiều rộng cạnh mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông hiện có tối thiểu là 9 m; Chiều sâu tối thiểu được tính từ chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) là 4m;

– Đối với thửa đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê đất: Diện tích tối thiểu của thửa đất là căn cứ vào dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Diện tích tách thửa đất nông nghiệp tại Quảng Trị

Các loại đất nông nghiệp được phép tách thửa (trừ thửa đất nông nghiệp có nguồn gốc tách ra từ thửa đất ở có vườn, ao) phải đảm bảo điều kiện diện tích tối thiểu như sau:

– Đối với đất trồng cây hàng năm (trừ đất trồng lúa):

+ Các phường thuộc thành phố Đông Hà: 500m2;

+ Các thị trấn thuộc huyện và các phường, xã thuộc thị xã Quảng Trị: 700m2;

+ Các xã đồng bằng: 1.000m2; các xã trung du, miền núi: 1.500m2;

– Đối với đất trồng lúa: 1.000 m2.

– Đất trồng cây lâu năm:

+ Các phường thuộc thành phố Đông Hà: 500m2;

+ Các thị trấn thuộc huyện và các phường, xã thuộc thị xã Quảng Trị: 700m2;

+ Các xã đồng bằng: 1.000m2; các xã trung du, miền núi: 2.000m2;

– Đối với đất nuôi trồng thủy sản:

+ Các phường thuộc thành phố Đông Hà: 500m2;

+ Các thị trấn thuộc huyện và các phường, xã thuộc thị xã Quảng Trị: 700m2;

+ Các xã đồng bằng: 2.000m2; các xã trung du, miền núi: 1.000m2;

– Đối với đất lâm nghiệp: 3.000m2.

– Đối với đất nông nghiệp khác: 10.000 m2 (đảm bảo phù hợp theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Diện tích tách thửa đối với đất nông nghiệp có nguồn gốc tách ra từ thửa đất ở có vườn, ao

Hạn mức tách thửa được áp dụng theo hạn mức giao đất được quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị. Trường hợp tách thửa mà trong thửa đất tách ra vừa có đất ở, vừa có đất vườn ao trong cùng thửa đất ở thì không quy định diện tích tối thiểu của đất vườn ao nhưng diện tích đất ở tối thiểu phải đảm bảo quy định trên.

Diện tích tách thửa các loại đất khác còn lại

Diện tích tối thiểu được tách thửa căn cứ vào dự án đầu tư, phương án, đề án sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nào không được phép tách thửa tại Quảng Trị?

– Thửa đất mới hình thành hoặc thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đáp ứng các điều kiện diện tích tối thiểu của UBND tỉnh Quảng Trị;

– Đất thuộc phạm vi quy hoạch thực hiện dự án mà đã có dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt, cấp chủ trương đầu tư hoặc dự án đã có trong danh mục công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua hoặc thuộc phạm vi khu vực thực hiện dự án đầu tư đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 03 năm nếu không triển khai dự án;

– Đất ở thuộc dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;

– Đất ở đô thị, đất ở nông thôn thuộc khu vực quy hoạch chi tiết phân lô để giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá hoặc không đấu giá quyền sử dụng đất. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người được giao đất tái định cư (người trực tiếp được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) khi thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư được nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61, 62 của Luật Đất đai 2013;

– Thửa đất hình thành ngăn cản hoặc làm thay đổi dòng chảy tự nhiên hoặc làm mất tác dụng thoát nước phía thượng lưu, hạ lưu của cầu, cống;

– Các khu vực đã có quy định phải bảo vệ, bảo tồn và các trường hợp không đủ điều kiện thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn theo quy định tại điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 Luật Đất đai 2013;

– Thửa đất tách thửa đang có khiếu kiện, tranh chấp, tố cáo được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

Đối với trường hợp khi tách thửa đất ở thành 02 hay nhiều thửa đất có hình thành lối đi, đường giao thông mới:

– Trường hợp tách thửa thỏa thuận lối đi chung thì thỏa thuận theo quy định của Bộ Luật Dân sự và quyền sử dụng đất hạn chế đối với thửa đất liền kề thì thực hiện theo Điều 171 Luật Đất đai 2013; vị trí, kích thước, phần diện tích chiều rộng lối đi chung được thể hiện trên văn bản nhưng tối thiểu phải là 3m (kèm theo sơ đồ) để xác lập quyền hạn chế giữa các bên liên quan;

– Trường hợp mở đường giao thông mới theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận mà người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, cộng đồng dân cư để thực hiện dự án đó thì người sử dụng đất phải lập văn bản tặng cho, được UBND cấp xã xác nhận (có sơ đồ kèm theo).

Việc tách thửa đất chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành công trình đường giao thông đưa vào sử dụng, đã được Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý biến động đất đai theo quy định tại khoản 3 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Các bài viết liên quan