Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ bảy, 27.08.2011 GMT+7

CHUYỂN THƯ TỐ CÁO ÔNG KIM QUỐC HOA (TỔNG BIÊN TẬP BÁO NCT).

 Với mục đích hướng thiện, VPLSVD chuyển đơn thư tố cáo ông Kim Quốc Hoa (Tổng biên tập Báo NCT); cũng cần Cơ quan chức năng xác minh làm rõ, nếu đúng thì xử lý, nếu không đúng thì trả lại danh dự cho ông Kim Quốc Hoa.


 

 

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=573
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com