Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Chủ nhật, 17.08.2014 GMT+7

Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ

Pháp lệnh này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Công an xã; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách đối với Công an xã.


Tệp đính kèm: PL6UBTVQH.DOC (75264 Byte)

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=4110
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com