Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ năm, 07.08.2014 GMT+7

Thông tư số 28/2014/TT-BCA về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân.

Nội dung Thông tư số 28/2014/TT-BCA được chia làm 7 chương gồm 46 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014, thay thế những quy định trước đây của Bộ Công an về hoạt động điều tra hình sự trong Công an nhân dân trái với Thông tư này.


28_2014_TT-BCA về điều tra trong CAND.doc

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=4083
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com