Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ tư, 06.08.2014 GMT+7

Quy định về giám định sức khỏe làm thủ tục về hưu

Bố tôi sinh năm 1966, vì điều kiện sức khỏe không cho phép nên muốn đi giám định sức khỏe để nghỉ hưu có được không?


 

Bố tôi đã đóng bảo hiểm được 30 năm. Nếu được thì cần chuẩn bị những giấy tờ và thủ tục gì để giám định.

Hoặc xin nêu rõ điều kiện để được giám định về hưu trước thời hạn. Quyền lợi được hưởng khi về hưu.

sức khỏe, giám định, về hưu
(ảnh minh họa)

Luật sư tư vấn:

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi, khi suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 51, Luật BHXH và hướng dẫn tại Điều 27, Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ như sau:

Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện (quy định tại Điều 50 Luật BHXH và Điều 26, Nghị định này) khi nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

Đối với trường hợp có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bố bạn mới 48 tuổi, chưa đủ tuổi để hưởng lương hưu theo quy định tại điều 51, Luật BHXH, phải chờ đến 50 tuổi theo quy định để hưởng chế độ hưu trí nếu có kết luận của Hội đồng giám định y khoa suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Hồ sơ giám định mức suy giảm khả năng lao động

Theo quy định tại khoản 3, Điều 5, Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc:

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định;

- Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định;

- Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng: Theo điều 52 khoản 2 Luật BHXH 2006: 2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=4079
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com