Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ sáu, 18.07.2014 GMT+7

“MUỐN THẮNG GIẶC NGOẠI XÂM PHẢI XÓA SẠCH GIẶC NỘI XÂM”

Lời của Bác , cũng là lời của tổ tiên ta trong từng thời kỳ đều vang vọng điều đó


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những dòng đầy tâm huyết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” . Lòng yêu nước của dân tộc là tài sản quý giá không gì sánh nổi, là sức mạnh vô biên, lòng yêu nước của cả dân tộc không còn thì Tổ quốc không còn. Trong lời dạy của Bác, cần lưu ý câu: “…Nó lướt qua mọi nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.
Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, các sự kiện mới đây còn chưa ráo mực: 1974 đánh chiếm Hoàng Sa, 1979 chiến tranh biên giới, 1988 đánh chiếm Trường Sa, tháng 5/ 2014 đặt giàn khoan 981,..như vậy thì lũ cướp nước đã quá rõ rồi. Còn lũ bán nước có hay không? Nếu có thì là ai?; lũ quan tham, lợi ích nhóm, tha hóa về đạo đức – lối sống,…cần phải loại bỏ để trong ấm ngoài mới êm được.
Lời của Bác , cũng là lời của tổ tiên ta trong từng thời kỳ đều vang vọng điều đó:

Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt

Sông núi nước Nam Vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

Nguyễn Trãi
Bình Ngô Đại Cáo
Bản dịch của Ngô Tất Tố

( Trích )

“…Vưà rồi:
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng Minh thưà cơ gây loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trờị
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc,
Ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng,
Khốn nỗi rừng sâu nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng.
Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng,
Máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà, mai đắp đất,
Chân tay nào phục dịch cho vừa ?
Nặng nề những nổi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha;…”

Ý CHỈ CỦA VUA LÊ THÁNH TÔNG NĂM 1474

“ Chớ để họ lấn dần. Nếu các ngươi lấy một thước núi, một tấc sông tổ tiên để lại mà đút mồi cho giặc thì tội phải tru di”

HỊCH TƯỚNG SĨ - TRẦN HƯNG ĐẠO

http://mp3.zing.vn/bai-hat/HICH-TUONG-SI-TRAN-HUNG-DAO-Tran-Hung-Dao/IW89DDC7.html

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=3981
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com