Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Văn học nghệ thuật

Thơ

Chủ nhật, 13.03.2011 14:24

Quê choa với Hà Vũ

 

07/11/2010

Kính tặng nỗi lo của O T., O L.


Dì mi ơi, cu Vũ bị bắt rồi

Mồm hấn to như tù và hàng tổng

Hấn cứ chói như cái cươi trưa nắng

Hỏi mần răng không bị ghét, dì hè?!

 

 

Hết chắt nọ, đị tê...ở tít tận trong quê

Gọi điện cứ rề rà như chạc chìu, chạc mụi

- Tui nỏ biết, báo hần đăng, hần thụi

- Cứ đoọc xong, hại đấy ướt cả quỳn...

  

Ai lại ngá mồm, đi nói lung tung

Dám cại lại những chuyện ni, chuyện nớ

Nì bô- xít, nì ôông ni, ôông tê...mần to ra rứa...

Răng, ăn chi mà dại rứa, con hầy?

  

Chú kể o, rồi dì rọt meéch, đến rầy

Cứ thậm thụt đầu hồi như ăn trộm

Chuyện có rứa mà ầm làng điếc xóm

Trậm cả trưa mất bựa nhủi ngoài đoồng.

  

Khoông biết ra răng, hấn có tội khoông

Mong hấn khỏe, sau ni về sửa lại

Trứng chọi đá, vả cấy mồm hay cại

Cứ điếc, cứ đui, là sướng nhít đời?!

                                                            Ngày 7/11/2010

  

  

Nguyện cầu cho bình an và hạnh phúc

 

Dan Trao Nha

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» Thơ (13.03.2011)
» Đón Tết ở quê (11.04.2011)
» Văn Lang - Cả làng nói khoác (12.06.2011)
» TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN. Tác giã: Nguyễn Việt Chiến (12.06.2011)
» THƯƠNG VÔ CÙNG HÀ NỘI NƯỚC TRÙNG VÂY (12.06.2011)
» NÔNG DÂN. Tg: Nguyễn Sĩ Đại (12.06.2011)
» CHƠI DAO. Truyện ngắn của Trần Đắc Túc (12.06.2011)
» HÀ TĨNH GIÀU LẮM AI ƠI! (12.06.2011)
» XỨ NGHỆ.Tg: Hoàng Trần Cương (12.06.2011)
» Tạ lỗi trước mùa Xuân.Tg: Nguyễn Thành Đồng (12.06.2011)

Các tin khác:
» Thơ (13.03.2011)
» Thơ (13.03.2011)
» Thơ (13.03.2011)


Quảng cáo