Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Văn bản pháp luật

CÔNG VĂN SỐ 2109/TCHQ-GSQL NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2011 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

Thứ năm, 30.06.2011 22:20

Kính gửi:

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 239/HQĐNa-GSQL ngày 02/03/2011 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo vướng mắc trường hợp bà Nguyễn Thị Mận là Việt kiều tại Hoa Kỳ hồi hương về Việt Nam đề nghị được giải quyết thủ tục nhập khẩu 01 xe ô tô hiệu Toyota Lexus, số khung JTHGL5EF7A5039817 theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì "Hàng hóa là tài sản di chuyển của gia đình, cá nhân người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài được phép về Việt Nam định cư thuộc diện được miễn thuế. "Riêng xe ô tô, xe mô tô đang sử dụng của gia đình cá nhân người Việt Nam khi được phép định cư tại Việt Nam chỉ được miễn thuế nhập khẩu mỗi thứ một chiếc cho mỗi hộ gia đình".

- Căn cứ khoản 1 Điều 11, chương II Luật hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000 thì: việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký kết hôn thực hiện và xác nhận bằng Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.

Trường hợp ông Lâm Lương và bà Nguyễn Thi Mận thực hiện việc đăng ký kết hôn trước thời điểm ông Lâm Lương hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam (ngày 07/7/2010 – theo sổ hộ khẩu số 190058137 do Công an thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/10/2008) thì ông Lâm Lương, bà Mận được pháp luật ghi nhận là vợ chồng (tức là 01 hộ gia đình). Vì vậy ông Lâm Lương và bà Mận chỉ được giải quyết thủ tục nhập khẩu 01 xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương được quy định tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính.

Trường hợp ông Lâm Lương và bà Mận thực hiện việc đăng ký kết hôn sau thời điểm ông Lâm Lương hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam (ngày 07/7/2010 – theo sổ hộ khẩu số 190058137 do Công an thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/10/2008) thì ông Lâm Lương, bà Mận được xem xét giải quyết thủ tục nhập khẩu xe ô tô riêng biệt theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương được quy định tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2011/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ (30.06.2011)
» NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ (30.06.2011)
» MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ QUYẾT 49-NQ/TW VÀ CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH TƯ PHÁP ĐẾN 2020 (09.07.2011)
» Từ sau Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị: Những dấu son trong ngành tư pháp (09.07.2011)
» Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với người VN ở nước ngoài (09.07.2011)
» NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (10.07.2011)
» NGHỊ ĐỊNH: VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (10.07.2011)
» Một số điểm mới trong Nghị định 45/2011/ND-CP về lê. phí trước bạ (10.07.2011)
» Ban hành chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (03.09.2011)
» Mot so van ban phap luat (04.09.2011)

Các tin khác:
» THÔNG TƯ LIÊN TỊCH (30.06.2011)
» NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2011/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (30.06.2011)
» Người chống tham nhũng sẽ được tặng huân chương Dũng cảm (21.05.2011)
» Quyết định số 34/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định việc bán, cho thuê nhà ở cho người có thu nhập (09.02.2011)


Quảng cáo