Bài đọc nhiều nhất
Liên kết
Văn bản pháp luật

Người chống tham nhũng sẽ được tặng huân chương Dũng cảm

Thứ bảy, 21.05.2011 22:14
Cá nhân có thành tích trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng có thể được khen thưởng bằng huân chương Dũng cảm và thưởng 30 lần mức lương tối thiểu.

Ảnh: Hà Khoa.
Người có thành tích chống tham nhũng sẽ được khen thưởng xứng đáng. Ảnh: Hà Khoa.

Theo thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ mới ban hành, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng được khen thưởng theo các hình thức tặng Huân chương Dũng cảm; bằng khen của Thủ tướng; bằng khen của cấp bộ, ngành hoặc giấy khen.

Ngoài ra, người chống tham nhũng còn được động viên khuyến khích lợi ích vật chất bằng tiền thưởng từ quỹ khen thưởng về phòng chống tham nhũng với các mức: được Huân chương Dũng cảm thưởng 30 lần mức lương tối thiểu chung; được bằng khen của Thủ tướng thưởng 20 lần mức lương tối thiểu chung; được bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương thưởng 10 lần mức lương tối thiểu chung; được giấy khen thưởng 3 lần mức lương tối thiểu chung.

Theo quy định, Huân chương Dũng cảm để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt được một trong các tiêu chuẩn: không sợ hy sinh tính mạng, lợi ích vật chất, tinh thần của mình và người thân đã dũng cảm tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong toàn quốc; người đã hy sinh tính mạng của mình hoặc bị thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên do tố cáo, ngăn chặn hành vi tham nhũng...

Bằng khen của Thủ tướng để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đã dũng cảm tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng mà giá trị tài sản thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 200 đến dưới 500 triệu đồng (đối với trường hợp tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản) hoặc từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng (đối với đưa, nhận, môi giới hối lộ); người bị thương tích hoặc tổn hại sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến dưới 61% do tố cáo, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đã tố cáo, tích cực cộng tác với cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn hành vi tham nhũng mà giá trị tài sản thu hồi từ 20 đến dưới 200 triệu đồng (đối với trường hợp tham ô tài sản), hoặc từ 10 đến dưới 50 triệu đồng (đối với đưa, nhận, môi giới hối lộ)...

Giấy khen để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo, phát hiện, ngăn chặn hành vi tham nhũng được các cơ quan, đơn vị cấp cơ sở trở lên công nhận.

Hiện lương tháng tối thiểu chung là 830.000 đồng.

(Theo Chinhphu.vn)

[Trở về] [Đầu trang]In bài viết Gửi cho bạn bè

 

Các tin mới khác:
» NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2011/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (30.06.2011)
» THÔNG TƯ LIÊN TỊCH (30.06.2011)
» CÔNG VĂN SỐ 2109/TCHQ-GSQL NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2011 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN (30.06.2011)
» NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2011/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ (30.06.2011)
» NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ (30.06.2011)
» MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ QUYẾT 49-NQ/TW VÀ CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH TƯ PHÁP ĐẾN 2020 (09.07.2011)
» Từ sau Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị: Những dấu son trong ngành tư pháp (09.07.2011)
» Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác đối với người VN ở nước ngoài (09.07.2011)
» NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (10.07.2011)
» NGHỊ ĐỊNH: VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (10.07.2011)

Các tin khác:
» Quyết định số 34/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định việc bán, cho thuê nhà ở cho người có thu nhập (09.02.2011)


Quảng cáo